Danh sách các site backlink profile, redirect có chỉ số DA, PA cao

in OTHER

Danh sách cái site có thể đi backlink profile, redirect , content v.v…có chỉ số DA, PA cao. Mình đã check thành công hết các site trong tháng 12-2019. Danh sách   Thân ái và quyết thắng!  

Hướng dẫn tạo Model, View, Controller trong Laravel

in HTML/CSS/JAVASCRIPT

Đối với việc tạo Controller, Model v.v… Laravel có hổ trợ các câu lệnh trong command line. Trước tên phải mở command line và cd vào thư mục chứa laravel. Tạo controller với command line: ví dụ tạo controller News php artisan make:controller News Sau khi tạo controller thi sẽ có một file News.php trong… More

Hướng dẫn cài đặt Laravel

in PHP, WINDOWS

Các yêu cầu trước khi cài đặt Laravel: PHP >= 7.1.3 OpenSSL PHP Extension PDO PHP Extension Mbstring PHP Extension Tokenizer PHP Extension XML PHP Extension Ctype PHP Extension JSON PHP Extension BCMath PHP Extension Tất cả đã có trong bộ cài Xampp Do Laravel sử dụng Composer để quản lý các phụ thuộc, nên… More

Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 cho xampp

in OTHER, PHP, WINDOWS

Bản thân là một nhà phát triển web, XAMPP có lẽ là một trong những phần mềm mà tôi sử dụng chủ yếu trên máy tính Windows của mình. Tôi sẽ không đi vào chi tiết để giải thích lý do tại sao tôi sử dụng XAMPP và tại sao bạn cũng nên xem xét… More

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu 16.04 LTS – ibus-unikey

in LINUX, OTHER

Để cài đặt unikey trên Ubuntu 16.04 cực kì đơn giản vô cùng. Chỉ cần một số vòng lệnh thì việc cài đặt cực kì đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Mở terminal đánh dòng sau sudo apt-get install ibus-unikey Bước 2: Khởi động lại ibus ibus restart… More

Hướng dẫn cài đặt xampp tren linux

in LINUX, MY SQL, PHP

Hôm nay minh sẽ hướng dẫn cài Xampp tren linux sử dụng command line. BƯớc 1 : Sử dụng wget để tải file install xampp wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.33/xampp-linux-x64-5.6.33-0-installer.run Bước 2 : Thay đổi quyền cho file install chmod 755 xampp-linux-*-installer.run Bước 3 : chạy file cài đặt sudo ./xampp-linux-*-installer.run Xampp đã được install trên linux trong… More

Lỗi No space left on device error

in LINUX

Đối với server hay hosting Linux thì ngoài storage thì ta còn phải quan tâm đến một định nghĩa gọi là INodes. Khi ta mua server linux hay hosting share một số nhà cung cấp không để thông tin INonde mà chỉ để storage unlimit. INodes bản chất là tổng số file + folder được… More

Minify HTML/CSS/JS

in PHP

Để tăng tốc độ load website thi trước tiên ta nên chú ý phần minifu HTML/CSS/JS, gần đây mình có tìm kiếm và sử dụng thư viện PHPWee thấy xài rất hiệu quả. Vì vậy mình lưu lai và chia sẻ cho ai cần. Link download : https://github.com/searchturbine/phpwee-php-minifier Example : require_once (“phpwee-php-minifier/phpwee.php”); $html = file_get_contents(“http://en.wikipedia.org/wiki/Minification_%28programming%29”);… More

Ra mắt website doc truyện zenwee.com

in HTML/CSS/JAVASCRIPT, LINUX, MY SQL, PHP

Gần đây muốn học lại PHP so để lâu ko dùng tới nên minh làm lại website truyện để minh đọc cùng với chia sẽ. Cái này minh code bằng PHP và Mysql mọi người cho ý có xem rảnh rổi cho ý kiến nha. Site : https://zenwee.com/

Hướng dẫn sử dụng Let’s encrypt cho Windows IIS

in .NET, OTHER, WINDOWS

Gần đây minh mới nhận project tìm hiểu sử dụng Let’s encrypt. Đây là code install free sll credential cho website, nhưng vấn đề là mổi lần configure chỉ được 3 tháng và phải re-configure lại. Sau đây là video tutorial configure, minh lưu lại để khi cần. Các bạn có hứng thú về SLL… More