Archive for August, 2017

Minify HTML/CSS/JS

in PHP

Để tăng tốc độ load website thi trước tiên ta nên chú ý phần minifu HTML/CSS/JS, gần đây mình có tìm kiếm và sử dụng thư viện PHPWee thấy xài rất hiệu quả. Vì vậy mình lưu lai và chia sẻ cho ai cần. Link download : https://github.com/searchturbine/phpwee-php-minifier Example : require_once (“phpwee-php-minifier/phpwee.php”); $html = file_get_contents(“http://en.wikipedia.org/wiki/Minification_%28programming%29”);… More

Ra mắt website doc truyện zenwee.com

in HTML/CSS/JAVASCRIPT, LINUX, MY SQL, PHP

Gần đây muốn học lại PHP so để lâu ko dùng tới nên minh làm lại website truyện để minh đọc cùng với chia sẽ. Cái này minh code bằng PHP và Mysql mọi người cho ý có xem rảnh rổi cho ý kiến nha. Site : https://zenwee.com/

Hướng dẫn sử dụng Let’s encrypt cho Windows IIS

in .NET, OTHER, WINDOWS

Gần đây minh mới nhận project tìm hiểu sử dụng Let’s encrypt. Đây là code install free sll credential cho website, nhưng vấn đề là mổi lần configure chỉ được 3 tháng và phải re-configure lại. Sau đây là video tutorial configure, minh lưu lại để khi cần. Các bạn có hứng thú về SLL… More

Chào các bạn!

in OTHER

Hôm nay mình quyết định tạo Blog này, nhằm mục đích chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm cùng các bạn trong lĩnh vực lập trình web và một số vấn đề liên quan đến quá trình thiết kế web. Mình hy vọng đây sẽ là một nơi học tập, giao lưu lẫn nhau để cùng… More