Archive for September, 2017

Lỗi No space left on device error

in LINUX

Đối với server hay hosting Linux thì ngoài storage thì ta còn phải quan tâm đến một định nghĩa gọi là INodes. Khi ta mua server linux hay hosting share một số nhà cung cấp không để thông tin INonde mà chỉ để storage unlimit. INodes bản chất là tổng số file + folder được… More