Archive for February, 2018

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu 16.04 LTS – ibus-unikey

in LINUX, OTHER

Để cài đặt unikey trên Ubuntu 16.04 cực kì đơn giản vô cùng. Chỉ cần một số vòng lệnh thì việc cài đặt cực kì đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Mở terminal đánh dòng sau sudo apt-get install ibus-unikey Bước 2: Khởi động lại ibus ibus restart… More

Hướng dẫn cài đặt xampp tren linux

in LINUX, MY SQL, PHP

Hôm nay minh sẽ hướng dẫn cài Xampp tren linux sử dụng command line. BƯớc 1 : Sử dụng wget để tải file install xampp wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.33/xampp-linux-x64-5.6.33-0-installer.run Bước 2 : Thay đổi quyền cho file install chmod 755 xampp-linux-*-installer.run Bước 3 : chạy file cài đặt sudo ./xampp-linux-*-installer.run Xampp đã được install trên linux trong… More