Archive for the ‘LINUX’ Category

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu 16.04 LTS – ibus-unikey

in LINUX, OTHER

Để cài đặt unikey trên Ubuntu 16.04 cực kì đơn giản vô cùng. Chỉ cần một số vòng lệnh thì việc cài đặt cực kì đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Mở terminal đánh dòng sau sudo apt-get install ibus-unikey Bước 2: Khởi động lại ibus ibus restart… More

Hướng dẫn cài đặt xampp tren linux

in LINUX, MY SQL, PHP

Hôm nay minh sẽ hướng dẫn cài Xampp tren linux sử dụng command line. BƯớc 1 : Sử dụng wget để tải file install xampp wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.33/xampp-linux-x64-5.6.33-0-installer.run Bước 2 : Thay đổi quyền cho file install chmod 755 xampp-linux-*-installer.run Bước 3 : chạy file cài đặt sudo ./xampp-linux-*-installer.run Xampp đã được install trên linux trong… More

Lỗi No space left on device error

in LINUX

Đối với server hay hosting Linux thì ngoài storage thì ta còn phải quan tâm đến một định nghĩa gọi là INodes. Khi ta mua server linux hay hosting share một số nhà cung cấp không để thông tin INonde mà chỉ để storage unlimit. INodes bản chất là tổng số file + folder được… More

Ra mắt website doc truyện zenwee.com

in HTML/CSS/JAVASCRIPT, LINUX, MY SQL, PHP

Gần đây muốn học lại PHP so để lâu ko dùng tới nên minh làm lại website truyện để minh đọc cùng với chia sẽ. Cái này minh code bằng PHP và Mysql mọi người cho ý có xem rảnh rổi cho ý kiến nha. Site : https://zenwee.com/