Archive for the ‘MY SQL’ Category

Hướng dẫn cài đặt xampp tren linux

in LINUX, MY SQL, PHP

Hôm nay minh sẽ hướng dẫn cài Xampp tren linux sử dụng command line. BƯớc 1 : Sử dụng wget để tải file install xampp wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.33/xampp-linux-x64-5.6.33-0-installer.run Bước 2 : Thay đổi quyền cho file install chmod 755 xampp-linux-*-installer.run Bước 3 : chạy file cài đặt sudo ./xampp-linux-*-installer.run Xampp đã được install trên linux trong… More

Ra mắt website doc truyện zenwee.com

in HTML/CSS/JAVASCRIPT, LINUX, MY SQL, PHP

Gần đây muốn học lại PHP so để lâu ko dùng tới nên minh làm lại website truyện để minh đọc cùng với chia sẽ. Cái này minh code bằng PHP và Mysql mọi người cho ý có xem rảnh rổi cho ý kiến nha. Site : https://zenwee.com/