Archive for the ‘PHP’ Category

Hướng dẫn cài đặt Laravel

in PHP, WINDOWS

Các yêu cầu trước khi cài đặt Laravel: PHP >= 7.1.3 OpenSSL PHP Extension PDO PHP Extension Mbstring PHP Extension Tokenizer PHP Extension XML PHP Extension Ctype PHP Extension JSON PHP Extension BCMath PHP Extension Tất cả đã có trong bộ cài Xampp Do Laravel sử dụng Composer để quản lý các phụ thuộc, nên… More

Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 cho xampp

in OTHER, PHP, WINDOWS

Bản thân là một nhà phát triển web, XAMPP có lẽ là một trong những phần mềm mà tôi sử dụng chủ yếu trên máy tính Windows của mình. Tôi sẽ không đi vào chi tiết để giải thích lý do tại sao tôi sử dụng XAMPP và tại sao bạn cũng nên xem xét… More

Hướng dẫn cài đặt xampp tren linux

in LINUX, MY SQL, PHP

Hôm nay minh sẽ hướng dẫn cài Xampp tren linux sử dụng command line. BƯớc 1 : Sử dụng wget để tải file install xampp wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.33/xampp-linux-x64-5.6.33-0-installer.run Bước 2 : Thay đổi quyền cho file install chmod 755 xampp-linux-*-installer.run Bước 3 : chạy file cài đặt sudo ./xampp-linux-*-installer.run Xampp đã được install trên linux trong… More

Minify HTML/CSS/JS

in PHP

Để tăng tốc độ load website thi trước tiên ta nên chú ý phần minifu HTML/CSS/JS, gần đây mình có tìm kiếm và sử dụng thư viện PHPWee thấy xài rất hiệu quả. Vì vậy mình lưu lai và chia sẻ cho ai cần. Link download : https://github.com/searchturbine/phpwee-php-minifier Example : require_once (“phpwee-php-minifier/phpwee.php”); $html = file_get_contents(“http://en.wikipedia.org/wiki/Minification_%28programming%29”);… More

Ra mắt website doc truyện zenwee.com

in HTML/CSS/JAVASCRIPT, LINUX, MY SQL, PHP

Gần đây muốn học lại PHP so để lâu ko dùng tới nên minh làm lại website truyện để minh đọc cùng với chia sẽ. Cái này minh code bằng PHP và Mysql mọi người cho ý có xem rảnh rổi cho ý kiến nha. Site : https://zenwee.com/