Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu 16.04 LTS – ibus-unikey

in LINUX, OTHER

Để cài đặt unikey trên Ubuntu 16.04 cực kì đơn giản vô cùng. Chỉ cần một số vòng lệnh thì việc cài đặt cực kì đơn giản.

Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở terminal đánh dòng sau
sudo apt-get install ibus-unikey

Bước 2: Khởi động lại ibus
ibus restart

Bước 3: Cấu hình bàn phìm đánh tiếng việt

Sau khi cài đặt xong thì bạn chỉ cần khởi động lại máy hoặc logout rồi login vào lại và tận hưởng kết quá, để chuyển qua đánh tiếng việt bạn chọn ngay phần mục tại bước 3 và chọn unikey là được.