Hướng dẫn sử dụng Let’s encrypt cho Windows IIS

in .NET, OTHER, WINDOWS

Gần đây minh mới nhận project tìm hiểu sử dụng Let’s encrypt. Đây là code install free sll credential cho website, nhưng vấn đề là mổi lần configure chỉ được 3 tháng và phải re-configure lại. Sau đây là video tutorial configure, minh lưu lại để khi cần. Các bạn có hứng thú về SLL có thể tham khảo.

 

Link download : https://github.com/Lone-Coder/letsencrypt-win-simple